Cennik

Pokój 2 osobowy ze śniadaniami – 250 zł/doba*

Pokój 3 osobowy ze śniadaniami – 350 zł/doba*

Pokój 4 osobowy ze śniadaniami – 450 zł/doba*                                  

Pokój rodzinny typu SUITE ze śniadaniami                  –  490 zł/doba*

Apartament  typu STUDIO z aneksem kuchennym ze śniadaniami  

  – 580 zł/doba*

 

 

* dodatkowa osoba w pokoju, niezależnie od wieku- 60 zł/doba (bez świadczeń).

Cena nie zawiera opłaty miejscowej 3,00 zł/doba od osoby. Może ulec zmianie w zależności od decyzji Gminy Ustka.

 

WAŻNE INFORMACJE:

Doba zaczyna się o 15:00, a kończy się o 10:00 następnego dnia.

Rezerwację prosimy składać wyłącznie telefonicznie.

Warunkiem dokonania rezerwacji jest wpłata zaliczki za dwie doby pobytowe

Pozostała należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu.

DANE NIEZBĘDNE DO PRZELEWU

W tytule przelewu należy wpisać:

  • Nazwisko osoby rezerwującej,

  • Termin rezerwacji

  • NIP – jeśli życzą sobie Państwo fakturę VAT

Nazwa firmy: „PART 1" Spółka z o.o.

Adres: 76-212 Rowy, ul. Leszczynowa 7

Nr. konta bankowego:

Bank PKO 41 1020 4649 0000 7802 0284 9560

                                                    REGULAMIN

     Szanowni Państwo, rezerwacja noclegów w naszym obiekcie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu ,prosimy Państwa o zapoznanie się z kilkoma zasadami panującymi w naszym obiekcie ,pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

1.   Pensjonat „Michałek w Rowach" prowadzi działalność w zakresie usług noclegowych, gastronomicznych.

2.   Klienci korzystający z usług obiektu zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników obiektu.

3.   Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez gości zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.

4.   Właściciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia Gości, a w szczególności kosztowności, środków płatniczych, innych przedmiotów mających wartość materialną lub artystyczną oraz za uszkodzenie lub utratę samochodu.

5.    W przypadku niewykorzystania całości lub części pobytu w zarezerwowanym wcześniej terminie, gościom nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres.

6.    Zadatek należy wpłacić w terminie trzech dni roboczych od daty rezerwacji. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu uzgodnionego zadatku. Nie wpłacenie zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji

7.    Należność za pobyt oraz opłata klimatyczna pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem, najpóźniej jednak w dniu następnym do godziny 12.00. Prosimy bardzo o dotrzymanie tego obowiązku.

8.    Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u naszego pracownika. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).

9.    Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych gości naszego obiektu. Jesteśmy jednak zobowiązani do meldunku każdego gościa. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

10.   W obiekcie obowiązuje doba noclegowa od godz.15.00 w dniu przyjazdu do godz.10.00 w dniu wyjazdu.

11.    Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny,nie strzeżony. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

12.   W obiekcie obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 – 6.00. Każdy klient dostaje kod do drzwi, które są zamykane na noc. Bardzo prosimy nie przekazywać kodu osobom nie będącym klientami Pensjonatu „Michałek".

13.    Klient może organizować uroczystości okazjonalne w wynajmowanym pokoju tylko po uprzednim uzyskaniu zgody kierownictwa obiektu i w granicach czasowych określonych tą zgodą. Właściciel  może odmówić wejścia osobom na teren „Michałka w Rowach"
osobom z poza obiektu. Zasady dotyczące odwiedzin osób z zewnątrz w
szczycie sezonu,gdy w ośrodku przebywa wielu Gości, mogą być bardziej
rygorystyczne

14.    Gość ponosi pełną odpowiedzialności materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych (również zagubienie kompletu kluczy) w obiekcie powstałe z jego winy.

15.    W pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Zapach dymu oznacza konieczność dezynfekcji i dearomatyzacji pokoju, która kosztuje 900 złotych i zostanie doliczona do rachunku.

16.    Osobom, które będą zakłócać ciszę oraz spokój innym Gościom przebywającym na terenie Pensjonatu „Michałek" w Rowach w sposób powszechnie uznawany za nieprzyzwoity i niedopuszczalny, Właściciel obiektu ma prawo odmówić dalszego świadczenia usług bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów rezerwacji.

 

17.     Prosimy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru. Szczególną ostrożność prosimy zachować przy basenie,  grillu, oraz na placu zabaw.

18.    Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

19.     Korzystanie z bezprzewodowego internetu jest bezpłatne. Nie zapewniamy zasięgu w każdym pokoju,działania internetu 24h na dobę ani szybkiego łącza.

20.     W przypadku nie powiadomienia właściciela o późniejszym przybyciu, właściciel może w dniu następnym przyjąć na wolne miejsce inną osobę.

21.     Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących co do jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku, reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane.

22.    Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas nie  zależnych np. przerwy w dostawie prądu czy wody.

23.     W Pensjonacie"Michałek" prowadzony jest monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest właściciel.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 502 105 799,lub kierując pytanie na adres mailowy rowymichalek1@gmail.com

Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właścicieli, kierownictwo i pracowników obiektu „Michałek w Rowach"
i obowiązuje od dnia 1 czerwca 2022 roku